معنی و ترجمه کلمه نوعى درخت آمریکایى از خانواده برگ بویان به انگلیسی نوعى درخت آمریکایى از خانواده برگ بویان یعنی چه

نوعى درخت آمریکایى از خانواده برگ بویان

sassafras

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها