معنی و ترجمه کلمه نوعى ذرت هندى به انگلیسی نوعى ذرت هندى یعنی چه

نوعى ذرت هندى

flint cern

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها