معنی و ترجمه کلمه نوعى ذرت هندى به انگلیسی نوعى ذرت هندى یعنی چه

نوعى ذرت هندى

flint cern

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها