معنی و ترجمه کلمه نوعى سنگ گرافیتى که کوارتز و میکا دارد به انگلیسی نوعى سنگ گرافیتى که کوارتز و میکا دارد یعنی چه

نوعى سنگ گرافیتى که کوارتز و میکا دارد

griesen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها