معنی و ترجمه کلمه نوعى سگ انگلیسى که داراى پشم بلند و نرم سفید رنگ یا رنگین مى باشد به انگلیسی نوعى سگ انگلیسى که داراى پشم بلند و نرم سفید رنگ یا رنگین مى باشد یعنی چه

نوعى سگ انگلیسى که داراى پشم بلند و نرم سفید رنگ یا رنگین مى باشد

english setter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها