معنی و ترجمه کلمه نوعى سگ اهلى به انگلیسی نوعى سگ اهلى یعنی چه

نوعى سگ اهلى

fox terrier


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها