معنی و ترجمه کلمه نوعى ماده پلاستیکى به انگلیسی نوعى ماده پلاستیکى یعنی چه

نوعى ماده پلاستیکى

formica

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها