معنی و ترجمه کلمه نوعى مشروب الکلى مرکب از جین و آب و غیره به انگلیسی نوعى مشروب الکلى مرکب از جین و آب و غیره یعنی چه

نوعى مشروب الکلى مرکب از جین و آب و غیره

tom collins

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها