معنی و ترجمه کلمه نوعى نوشابه غیر الکلى گاز دار به انگلیسی نوعى نوشابه غیر الکلى گاز دار یعنی چه

نوعى نوشابه غیر الکلى گاز دار

ginger ale


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها