معنی و ترجمه کلمه نوعى نوشابه غیر الکلى گاز دار به انگلیسی نوعى نوشابه غیر الکلى گاز دار یعنی چه

نوعى نوشابه غیر الکلى گاز دار

ginger ale

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها