معنی و ترجمه کلمه نوعى پرستو که لانه گلى بر دیوار خانه مى سازد به انگلیسی نوعى پرستو که لانه گلى بر دیوار خانه مى سازد یعنی چه

نوعى پرستو که لانه گلى بر دیوار خانه مى سازد

martin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها