معنی و ترجمه کلمه نوعى پرگار که براى اندازه گیرى ضخامت یا قطر اجسام به کار مى رود به انگلیسی نوعى پرگار که براى اندازه گیرى ضخامت یا قطر اجسام به کار مى رود یعنی چه

نوعى پرگار که براى اندازه گیرى ضخامت یا قطر اجسام به کار مى رود

caliper
calliper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها