معنی و ترجمه کلمه نوعى کیک میوه دار به انگلیسی نوعى کیک میوه دار یعنی چه

نوعى کیک میوه دار

meringue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها