معنی و ترجمه کلمه نوعى گوساله گوشت قرمز از نژاد انگلیسى که صورت سفیدى دارد به انگلیسی نوعى گوساله گوشت قرمز از نژاد انگلیسى که صورت سفیدى دارد یعنی چه

نوعى گوساله گوشت قرمز از نژاد انگلیسى که صورت سفیدى دارد

hereford

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها