معنی و ترجمه کلمه نوع خون را معلوم کردن به انگلیسی نوع خون را معلوم کردن یعنی چه

نوع خون را معلوم کردن

type

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها