معنی و ترجمه کلمه نوع پرستى به انگلیسی نوع پرستى یعنی چه

نوع پرستى

altruism
benevolence
philanthropy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها