معنی و ترجمه کلمه نوک بر آمده هر چیزى به انگلیسی نوک بر آمده هر چیزى یعنی چه

نوک بر آمده هر چیزى

nose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها