معنی و ترجمه کلمه نوک تیز منقار به انگلیسی نوک تیز منقار یعنی چه

نوک تیز منقار

cusp

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها