معنی و ترجمه کلمه نى به انگلیسی نى یعنی چه

نى

bulrush
cane
fife
fistula
junk
pipe
reed
sprit
straw
tube

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها