معنی و ترجمه کلمه نکوهیده به انگلیسی نکوهیده یعنی چه

نکوهیده

faulty
illaudable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها