معنی و ترجمه کلمه نگاه از روى کینه و بغض به انگلیسی نگاه از روى کینه و بغض یعنی چه

نگاه از روى کینه و بغض

gloat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها