معنی و ترجمه کلمه نگاه عاشقانه و حاکى از علاقه به انگلیسی نگاه عاشقانه و حاکى از علاقه یعنی چه

نگاه عاشقانه و حاکى از علاقه

gloat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها