معنی و ترجمه کلمه نگاه عاشقانه به انگلیسی نگاه عاشقانه یعنی چه

نگاه عاشقانه

sheep's eye

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها