معنی و ترجمه کلمه نگاه کننده به انگلیسی نگاه کننده یعنی چه

نگاه کننده

looker
peeper
voyeur


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها