معنی و ترجمه کلمه نگاه کننده به انگلیسی نگاه کننده یعنی چه

نگاه کننده

looker
peeper
voyeur

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها