معنی و ترجمه کلمه نگران به انگلیسی نگران یعنی چه

نگران

agaze
agog
anguished
apprehensive
solicitous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها