معنی و ترجمه کلمه نگهداشت پذیرى به انگلیسی نگهداشت پذیرى یعنی چه

نگهداشت پذیرى

maintainability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها