معنی و ترجمه کلمه نگهداشت به انگلیسی نگهداشت یعنی چه

نگهداشت

maintenance

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها