معنی و ترجمه کلمه نیروى مقاوم به انگلیسی نیروى مقاوم یعنی چه

نیروى مقاوم

counterpoise


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها