معنی و ترجمه کلمه نیروى چیزى را گرفتن به انگلیسی نیروى چیزى را گرفتن یعنی چه

نیروى چیزى را گرفتن

eviscerate
exhaust

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها