معنی و ترجمه کلمه نیرو را با فرمول اندازه گیرى کردن به انگلیسی نیرو را با فرمول اندازه گیرى کردن یعنی چه

نیرو را با فرمول اندازه گیرى کردن

quantize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها