معنی و ترجمه کلمه نیزه اى که سر آن میوه کاج و یا شاخه انگور نصب شده به انگلیسی نیزه اى که سر آن میوه کاج و یا شاخه انگور نصب شده یعنی چه

نیزه اى که سر آن میوه کاج و یا شاخه انگور نصب شده

thyrsus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها