معنی و ترجمه کلمه نیشگون گرفتن و کشیدن به انگلیسی نیشگون گرفتن و کشیدن یعنی چه

نیشگون گرفتن و کشیدن

tweak


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها