معنی و ترجمه کلمه نیمه آبکى به انگلیسی نیمه آبکى یعنی چه

نیمه آبکى

semifluid


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها