معنی و ترجمه کلمه نیمه آبکى به انگلیسی نیمه آبکى یعنی چه

نیمه آبکى

semifluid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها