معنی و ترجمه کلمه نیمه شفاف به انگلیسی نیمه شفاف یعنی چه

نیمه شفاف

semigloss
semiopaque
semitranslucent
semitransparent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها