معنی و ترجمه کلمه نیمه مستقل به انگلیسی نیمه مستقل یعنی چه

نیمه مستقل

semi independent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها