معنی و ترجمه کلمه نیمکره غربى یا دنیاى جدید به انگلیسی نیمکره غربى یا دنیاى جدید یعنی چه

نیمکره غربى یا دنیاى جدید

new world

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها