معنی و ترجمه کلمه نیم بیت شعر به انگلیسی نیم بیت شعر یعنی چه

نیم بیت شعر

hemistich

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها