معنی و ترجمه کلمه نیم فلج به انگلیسی نیم فلج یعنی چه

نیم فلج

hemiplegia
hemiplegic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها