معنی و ترجمه کلمه هاله خورشید و غیره به انگلیسی هاله خورشید و غیره یعنی چه

هاله خورشید و غیره

coronal
coronel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها