معنی و ترجمه کلمه هاگ آور به انگلیسی هاگ آور یعنی چه

هاگ آور

sporogenic
sporogenous
sporulative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها