معنی و ترجمه کلمه هجاء به انگلیسی هجاء یعنی چه

هجاء

syllable

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها