معنی و ترجمه کلمه هجاى به انگلیسی هجاى یعنی چه

هجاى

antepenult

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها