معنی و ترجمه کلمه هجوم کردن به انگلیسی هجوم کردن یعنی چه

هجوم کردن

invade


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها