معنی و ترجمه کلمه هذیان گفتن به انگلیسی هذیان گفتن یعنی چه

هذیان گفتن

hallucinate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها