معنی و ترجمه کلمه هراسانده به انگلیسی هراسانده یعنی چه

هراسانده

scare

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها