معنی و ترجمه کلمه هر آلتى که روى سر قرار مى گیرد به انگلیسی هر آلتى که روى سر قرار مى گیرد یعنی چه

هر آلتى که روى سر قرار مى گیرد

head piece

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها