معنی و ترجمه کلمه هر جسمى که داراى خاصیت فنرى بوده و براى پرتاب اجسام به کار مى رود به انگلیسی هر جسمى که داراى خاصیت فنرى بوده و براى پرتاب اجسام به کار مى رود یعنی چه

هر جسمى که داراى خاصیت فنرى بوده و براى پرتاب اجسام به کار مى رود

catapult


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها