معنی و ترجمه کلمه هر چیزى شبیه تیغه به انگلیسی هر چیزى شبیه تیغه یعنی چه

هر چیزى شبیه تیغه

blade

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها