معنی و ترجمه کلمه هر چیزى شبیه نیشتر به انگلیسی هر چیزى شبیه نیشتر یعنی چه

هر چیزى شبیه نیشتر

lancet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها