معنی و ترجمه کلمه هر چیز عظیم الجثه و نیرومند به انگلیسی هر چیز عظیم الجثه و نیرومند یعنی چه

هر چیز عظیم الجثه و نیرومند

behemoth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها