معنی و ترجمه کلمه هر یکى به انگلیسی هر یکى یعنی چه

هر یکى

each


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها