معنی و ترجمه کلمه هر یک از پنجاه حورى دریایى که دختران نروس بوده اند به انگلیسی هر یک از پنجاه حورى دریایى که دختران نروس بوده اند یعنی چه

هر یک از پنجاه حورى دریایى که دختران نروس بوده اند

nereid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها